Företagsutveckling

RC Research & Consulting AB arbetar med företag som vill växa eller som är inne i en snabb utveckling.

RC Research & Consulting AB stödjer företag vars styrelse och VD behöver en mentor/handledare för att på rätt sätt nå sina mål.

RC Research & Consulting AB s konsulter följer företagets arbete under ett år. Exempel på aktiviteter under året kan vara:

  • Styrelseutveckling
  • Handledning av VD
  • Ledningsutveckling
  • Ekonomi- och företagstänkande hos alla anställda
  • Handledning av förtagets nyckelpersoner
  • Utbildning i kommunikation med myndigheter
  • Vara bollplank vid akut uppkomna situationer

Hör gärna av Dig med Ditt företags behov så ser vi vad vi kan hjälpa till med!