FOU – forskning och utveckling

Ibland kan man som myndighet eller företag behöva kunskap som inte finns direkt i den egna organisationen. Det kan vara kunskap som gör att man kan fatta kloka beslut för framtiden.
Därför åtar sig RC Research & Consulting AB uppdragsforskning. Exempel på sådan forskning kan vara organisationsteoretisk forskning, livsstilsforskning och forskning om myndighetsutövning och dess konsekvenser. Vi sätter samman forskarkompetenser utifrån kundens behov.

Vi kan också ta fram översikter över aktuell forskning inom ett visst område.

RC Research & Consulting AB tar också på sig att implementera forskningsresultaten i uppdragsgivarens organisation.