Start

Välkommen till RC Research & Consulting AB!

RC Research & Consulting AB är ett konsultföretag med två affärsområden.

  • RC Research & Consulting AB stödjer och utvecklar små, medelstora och stora företag.
  • RC Research & Consulting AB stödjer god myndighetsutövning hos svenska myndigheter.

En viktig poäng med våra två affärsområden är att vi kopplar ihop kunskaper och erfarenheter från både företag och myndigheter eftersom båda alltid har med varandra att göra.
RC Research & Consulting AB är ett konsultföretag med lång erfarenhet från både privat och offentlig sektor.