Lena Edlund

CV för Lena Edlund

Lena deltog i ett forskningsprojekt om effektiv miljötillsyn i Sverige 2010-2013. Den färdiga rapporten finns att hämta på Naturvårdsverkets hemsida.

Lenas fokus i projektet var bland annat professionella bedömningar (kap 6 i rapporten). Resultaten är generaliserbara på myndighetsutövning i allmänhet.

Egenföretagare och konsult sedan 1996.

Doktorand och universitetslärare 2004-2010

Författare till följande fackböcker: 1995 Etik i arbetslivet. En praktisk introduktion till tänkande och handlande, Uppsala: Konsultförlaget. 1999 Metoder för etik. Hur du gör etiska frågor till en naturlig del av verksamheten, Uppsala: Uppsala Publishing House. 2010 Etik i arbetslivet. En träningsbok för chefer och medarbetare, Stockholm: Liber. (Ny, helt omarbetad upplaga.) Länkar till boken: Liber och Bokus.

Högskoleexamen, teol kand (bl.a. etik, psykologi och filosofi) och fil kand (bl.a. organisationsteori, personaladministration, vuxenpedagogik) Teologie doktorsexamen i religionsfilosofi, titel på avhandlingen: Att fånga det flyktiga. Om existentiell mening och objektivitet