Myndighetsutövning

RC Research & Consulting AB arbetar med myndigheter som utövar olika former av tillsyn och som utövar den genom professionella bedömningar.

Vår forskning och erfarenhet visar att professionella bedömningar vid myndighetsutövning är ett komplext arbete. Det kräver kompetenta medarbetare med stort engagemang.

RC Research & Consulting AB s konsulter följer myndighetens arbete under 6 till 18 månader och under denna period arbetar man tillsammans med medarbetare och ledning aktivt för att utveckla tillsynen. I projektet kan följande delmoment ingå:

  • Analys och utveckling av bedömningsdimensioner som ingår i den specifika myndighetens tillsynsarbete
  • Objektivitet och rättssäkerhet
  • Myndighetens inre kultur
  • Tillsyn och bemötande
  • Framtagande av gemensamma arbetssätt
  • Test av nya arbetsmetoder och stöd under denna testperiod
  • Uppföljning och utvärdering av nya arbetssätt

Hör gärna av Dig med Din myndighets behov så ser vi vad vi kan hjälpa till med!