Tommy Lerdell

CV för Tommy Lerdell

Tommy samarbetar med ALMI Uppsala som mentor och styrelseutbildare

Han är diplomerad arbetshandledare.

Tommy är också präst i Svenska kyrkan.

I Svenska kyrkan har han arbetat som sjukhuspräst, självavårdslärare och församlingsutvecklare.

Tommy har arbetat som byråchef och seniorkonsult hos SIPU (Statens institut för personalutveckling).

Sedan 1991 har han arbetat som egenföretagare.

Teologie kandidat och Filosofie kandidat(Organisation; arbetsmarknadsteknik och PA; psykologi)

Tommy Lerdell nås på 070 – 523 30 84 eller via kontaktformuläret.

Exempel på uppdragsgivare som RC Research & Consulting ABs konsulter haft

 • Kemikalieinspektionen
 • Riksarkivet med landsarkiv
 • Högskoleverket
 • Uppsala universitet
 • Göteborgs Stad
 • Landstinget Västmanland
 • Svenska kyrkan – nationell-, regional- och lokal nivå
 • Länsförsäkringar
 • Skandia
 • Praktikertjänst
 • Röda korset
 • Ericsson
 • Gävleborgs läns landsting
 • NCC
 • Länsstyrelsen i Örebro
 • Upplands Väsby kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Länsförsäkringar Uppsala
 • Tidningen Dagens Sekreterare
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län